ĐIỆN TỬ-ĐIỆN LẠNH

-99% MÁY LẠNH HITACHI 1HP RAS-F10CG
5.990.000₫ 780000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY LẠNH SHARP 1 HP AH-X9VEW
7.790.000₫ 940000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 1 HP FTC25NV1V
8.690.000₫ 91500008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 1 HP FTC25NV1V
8.690.000₫ 91500008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-90% MÁY LẠNH DAIKIN 1.5 HP FTC35NV1V
11.000.000₫ 115900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 1 HP ATKC25TVMV
11.590.000₫ 122000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 1.5 HP ATKC35TVMV
13.790.000₫ 149000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTC50NV1V
16.900.000₫ 179000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTKQ50SVMV
20.000.000₫ 2210000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-90% MÁY LẠNH DAIKIN FTKQ50SAVMV
21.000.000₫ 221000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTKC50TVMV
21.500.000₫ 226000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY LẠNH SHARP 1 HP AH-X9VEW
7.790.000₫ 940000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 1 HP ATKC25TVMV
11.590.000₫ 122000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH 1 HP PANASONIC CU/CS-XU9UKH-8
12.190.000₫ 128000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

-99% MÁY LỌC KHÔNG KHÍ SHARP FP-F30E
2.190.000₫ 390000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY LỌC KHÔNG KHÍ SHARP FP-GM30E
3.680.000₫ 529000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY LỌC KHÔNG KHÍ SHARP FP-FM40E
4.990.000₫ 729000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY LỌC KHÔNG KHÍ COWAY AP-1009CH
7.600.000₫ 850000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1100% MÁY LỌC KHÔNG KHÍ COWAY AP-1008DH
12.100.000₫ 1350000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com

TỦ LẠNH

-99% TỦ LẠNH ELECTROLUX EUM0500SB
2.590.000₫ 299000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TỦ LẠNH SANAKY VH-189HPN
3.900.000₫ 519000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TỦ LẠNH LG GN-L205S
4.890.000₫ 669000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TỦ LẠNH SHARP 165 LÍT SJ-X176E-DSS
4.990.000₫ 610000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ LẠNH LG 209 LÍT GN-L225S
6.390.000₫ 69900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
700% TỦ LẠNH LG 315 LÍT GN-L315PS
8.190.000₫ 1074000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% TỦ LẠNH ELECTROLUX 364 LÍT EME3500MG
10.500.000₫ 1639000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
750% TỦ LẠNH LG 679 LÍT GR-B247JDS
17.900.000₫ 2450000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% TỦ LẠNH SHARP 626 LÍT SJ-FX631V-SL
18.900.000₫ 2490000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com

TỦ ĐÔNG

-99% TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-1599HY
3.990.000₫ 490000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-285A2
5.430.000₫ 59500008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-255W2
5.510.000₫ 60000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-365A2
5.800.000₫ 64000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-285W2
5.800.000₫ 63000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-365W2
5.900.000₫ 655000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-405A2
6.300.000₫ 69500008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH 2899A3
6.800.000₫ 74000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-2899W3
6.900.000₫ 75500008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH 3699W3
7.100.000₫ 790000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH 3699A3
7.100.000₫ 77500008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ ĐÔNG ALASKA 2 NGĂN BCD-4567N
7.300.000₫ 78000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-4099A3
7.500.000₫ 835000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ ĐÔNG ALASKA IF-21
7.600.000₫ 81000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH 4099W3
7.700.000₫ 85000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TỦ ĐÔNG SANAKY VH-230HY
7.700.000₫ 855000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-6699W1
11.900.000₫ 129500008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1100% TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-6699HY3
12.900.000₫ 1435000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com

TỦ MÁT

-91% TỦ MÁT ALASKA 50 LÍT LC-50
4.100.000₫ 44000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ MÁT SANAKY 170 LÍT VH-218K
7.450.000₫ 79500008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ MÁT SANAKY 170 LÍT VH-218W
7.600.000₫ 81000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ MÁT SANAKY 200 LÍT VH-258K
8.100.000₫ 86000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ MÁT ALASKA 300 LÍT LC-433DB
8.240.000₫ 87400008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ MÁT SANAKY 240 LÍT VH-308K
8.800.000₫ 93000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ MÁT SANAKY 240 LÍT VH-308W
8.900.000₫ 94000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ MÁT ALASKA 300 LÍT LC-433H
9.500.000₫ 100000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ MÁT SANAKY 350 LÍT VH-358K3
10.000.000₫ 107500008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ MÁT ALASKA 350 LÍT LC-643DB
10.000.000₫ 107000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ MÁT SANAKY 340 LÍT VH-408K
10.050.000₫ 107500008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ MÁT ALASKA 350 LÍT LC-533H
10.100.000₫ 106000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ MÁT ALASKA 400 LÍT LC-633H
10.100.000₫ 108000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ MÁT SANAKY 340 LÍT VH-408W
10.200.000₫ 109000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ MÁT ALASKA 450 LÍT LC-743DB
11.100.000₫ 118000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ MÁT ALASKA 450 LÍT LC-743H
11.100.000₫ 118000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TỦ MÁT PANASONIC 460 LÍT SMR-PT450A
16.300.000₫ 178000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com

MÁY GIẶT

-92% MÁY GIẶT AQUA 7.2 KG AQW-S72CT (H2)
3.590.000₫ 37900004
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY GIẶT TOSHIBA AW-C820SV(WU)
3.700.000₫ 475000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY GIẶT SAMSUNG 7.2 KG WA72H4000SG
3.990.000₫ 489000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY GIẶT TOSHIBA AW-A800SV(WB) NK
4.190.000₫ 467000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY GIẶT TOSHIBA AW-A800SV(WG) NK
4.190.000₫ 467000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY GIẶT SHARP 8.2 KG ES-U82GV
4.290.000₫ 620000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY GIẶT SHARP 8.2 KG ES-U82GV-H
4.290.000₫ 620000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY GIẶT LG T2108VSPM
4.890.000₫ 619000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY GIẶT SAMSUNG 9KG WA90M5120SG
4.990.000₫ 669000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY GIẶT TOSHIBA AW-E920LV (WB)
5.190.000₫ 54900004
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY GIẶT CANDY 9KG HCS 1292D3Q/1-S
5.990.000₫ 999000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY GIẶT ELECTROLUX 8 KG EWF8025EQWA
8.490.000₫ 969000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% MÁY GIẶT LG 8KG FC1408S4W2
9.490.000₫ 1299000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% MÁY GIẶT ELECTROLUX 9 KG EWF12942
9.990.000₫ 1299000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% MÁY GIẶT LG 9KG FC1409S2W
10.490.000₫ 1799000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com

MÁY SẤY QUẦN ÁO

-99% MÁY SẤY CANDY 9 KG CS V9DF-S
6.490.000₫ 999000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY SẤY ELECTROLUX 6.5 KG EDV6552
7.490.000₫ 849000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
700% MÁY SẤY ELECTROLUX 7.5 KG EDV7552
8.690.000₫ 1069000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% MÁY SẤY ELECTROLUX EDV7552S
9.190.000₫ 1169000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% MÁY SẤY ELECTROLUX 8KG EDV8052
9.590.000₫ 1119000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% MÁY SẤY ELECTROLUX 8KG EDV8052S
9.690.000₫ 1169000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1200% MÁY SẤY WHIRLPOOL 15 KG 3LWED4705FW
13.900.000₫ 1599000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1300% MÁY SẤY WHIRLPOOL 15 KG 3LWED4815FW
14.900.000₫ 1699000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com

Showing all 5 results

 • Sale!

  Điều hòa 1 chiều Midea MSMA2-10CRN1 9000 BTU 12000BTU 18000BTU – giá rẻ

  5,890,000 10,490,000 
 • - 91%

  Điều hòa Daikin Inverter 1.5 HP ATKC35TVMV

  149,000,007  13,790,000 
 • - 99%

  Máy điều hòa Daikin 1HP FTNE25MV1V9

  870,000,023  6,690,000 
 • Máy điều hòa Daikin Inverter 1 HP FTKS25GVMV

  9,990,000 
 • - 8%

  Quạt điều hòa Midea AC120-16AR – Giá rẻ

  2,000,000  1,840,000 
 • error: Alert: Nội dung được bảo vệ !!
  FATORO ①