SẢN PHẨM ĐIỆN LẠNH

-99% MÁY LẠNH HITACHI 1HP RAS-F10CG
5.900.000₫ 780000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY LẠNH DAIKIN 1 HP FTV25BXV1V9
6.490.000₫ 840000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY LẠNH TOSHIBA 1 HP RAS-H10QKSG-V
6.490.000₫ 870000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
500% MÁY LẠNH LG INVERTER 1HP V10ENP
6.900.000₫ 1055000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY LẠNH SHARP 1 HP AH-X9STW
6.990.000₫ 849000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY LẠNH PANASONIC 1HP CU/CS-N9SKH-8
7.390.000₫ 880000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
600% MÁY LẠNH SHARP 1.5HP AH-A12UEW
7.500.000₫ 1100000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
600% MÁY LẠNH LG INVERTER 1 HP V10END
7.500.000₫ 1059000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY LẠNH SHARP 1 HP AH-X9VEW
7.790.000₫ 940000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH HITACHI 1.5 HP RAS-F13CF
7.990.000₫ 82000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
700% MÁY LẠNH REETECH 1.5 HP RTV12-DE-A
8.590.000₫ 1160000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
700% MÁY LẠNH SHARP 1.5 HP AH-X12VEW
8.690.000₫ 1150000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 1 HP FTC25NV1V
8.690.000₫ 91500008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
700% MÁY LẠNH LG INVERTER 1 HP V10APD
8.900.000₫ 1169000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
700% MÁY LẠNH LG INVERTER 1.5 HP V13END
8.900.000₫ 1219000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH LG INVERTER 1 HP V10ENF
9.290.000₫ 95900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY LẠNH PANASONIC 1HP CU/CS-N9SKH-8
7.390.000₫ 880000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% MÁY LẠNH PANASONIC 1HP CU/CS-U9TKH-8
10.490.000₫ 1220000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH PANASONIC 1 HP CU/CS-PU9UKH-8
10.590.000₫ 110000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH 1 HP PANASONIC CU/CS-XU9UKH-8
12.190.000₫ 128000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1200% MÁY LẠNH PANASONIC 1.5HP CU/CS-U12TKH-8
13.190.000₫ 1490000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-XU12UKH-8
14.890.000₫ 156000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1300% MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-N18TKH-8
14.990.000₫ 1720000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH PANASONIC 1 HP CU/CS-VU9UKH-8
15.990.000₫ 168000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-N18UKH-8
16.790.000₫ 175000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY LẠNH DAIKIN 1 HP FTV25BXV1V9
6.490.000₫ 840000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY LẠNH PANASONIC 1HP CU/CS-N9SKH-8
7.390.000₫ 880000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 1 HP FTC25NV1V
8.690.000₫ 91500008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% MÁY LẠNH 1 HP DAIKIN FTKQ25SVMV
9.690.000₫ 1080000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% MÁY LẠNH PANASONIC 1HP CU/CS-U9TKH-8
10.490.000₫ 1220000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH PANASONIC 1 HP CU/CS-PU9UKH-8
10.590.000₫ 110000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% MÁY LẠNH DAIKIN 1 HP ATKC25TVMV
10.790.000₫ 1220000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-90% MÁY LẠNH DAIKIN 1.5 HP FTC35NV1V
11.000.000₫ 115900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1000% MÁY LẠNH DAIKIN INVERTER 1 HP FTKS25GVMV
11.600.000₫ 1310000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1000% MÁY LẠNH DAIKIN 1.5 HP FTKC35RVMV
11.900.000₫ 1470000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH 1 HP PANASONIC CU/CS-XU9UKH-8
12.190.000₫ 128000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1200% MÁY LẠNH PANASONIC 1.5HP CU/CS-U12TKH-8
13.190.000₫ 1490000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1200% MÁY LẠNH DAIKIN 1.5 HP ATKC35TVMV
13.290.000₫ 1490000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-XU12UKH-8
14.890.000₫ 156000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-N18UKH-8
16.790.000₫ 175000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTC50NV1V
16.900.000₫ 179000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 1.5 HP FTKM35SVMV
18.700.000₫ 197000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-90% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTKQ50SVMV
21.000.000₫ 221000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTKC50TVMV
21.500.000₫ 226000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-XU18UKH-8
22.490.000₫ 236000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTHF50RVMV
23.200.000₫ 249000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2.5 HP FTC60NV1V
23.900.000₫ 251500000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2.5 HP FTKC60TVMV
28.600.000₫ 312000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
600% MÁY LẠNH SHARP 1.5HP AH-A12UEW
7.500.000₫ 1100000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH HITACHI 1.5 HP RAS-F13CF
7.990.000₫ 82000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
700% MÁY LẠNH REETECH 1.5 HP RTV12-DE-A
8.590.000₫ 1160000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
700% MÁY LẠNH SHARP 1.5 HP AH-X12VEW
8.690.000₫ 1150000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
700% MÁY LẠNH LG INVERTER 1.5 HP V13END
8.900.000₫ 1219000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH LG INVERTER 1.5 HP V13ENF
10.700.000₫ 112000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-90% MÁY LẠNH DAIKIN 1.5 HP FTC35NV1V
11.000.000₫ 115900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1000% MÁY LẠNH DAIKIN 1.5 HP FTKC35RVMV
11.900.000₫ 1470000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1200% MÁY LẠNH PANASONIC 1.5HP CU/CS-U12TKH-8
13.190.000₫ 1490000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1200% MÁY LẠNH DAIKIN 1.5 HP ATKC35TVMV
13.290.000₫ 1490000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-XU12UKH-8
14.890.000₫ 156000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 1.5 HP FTKM35SVMV
18.700.000₫ 197000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1300% MÁY LẠNH SHARP 2 HP AH-X18VEW
14.990.000₫ 1665000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1300% MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-N18TKH-8
14.990.000₫ 1720000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1400% MÁY LẠNH LG INVERTER 2 HP V18END
15.900.000₫ 1989000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-N18UKH-8
16.790.000₫ 175000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTC50NV1V
16.900.000₫ 179000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
850% MÁY LẠNH TOSHIBA RAS-H24U2KSG-V
19.000.000₫ 2164999936
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH TOSHIBA 2 HP RAS-H18PKCVG-V
19.900.000₫ 202000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-90% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTKQ50SVMV
21.000.000₫ 221000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTKC50TVMV
21.500.000₫ 226000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-XU18UKH-8
22.490.000₫ 236000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTHF50RVMV
23.200.000₫ 249000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2.5 HP FTC60NV1V
23.900.000₫ 251500000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2.5 HP FTKQ60SVMV
28.100.000₫ 305000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTKM50SVMV
28.500.000₫ 299000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2.5 HP FTKC60TVMV
28.600.000₫ 312000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2.5 HP FTHF60RVMV
31.700.000₫ 343000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

-99% MÁY LỌC KHÔNG KHÍ SHARP FP-F30E
2.190.000₫ 390000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY LỌC KHÔNG KHÍ SHARP FP-GM30E
3.680.000₫ 529000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY LỌC KHÔNG KHÍ SHARP FP-FM40E
4.990.000₫ 729000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY LỌC KHÔNG KHÍ COWAY AP-0509DH
5.400.000₫ 600000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY LỌC KHÔNG KHÍ COWAY AP-1009CH
7.600.000₫ 850000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1100% MÁY LỌC KHÔNG KHÍ COWAY AP-1008DH
12.100.000₫ 1350000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1300% MÁY LỌC KHÔNG KHÍ COWAY APM-1010DH
14.800.000₫ 1650000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG - MÁY TÍNH BẢNG - PHỤ KIỆN

770% ITEL IT2160 XÁM
200.000₫ 23000012
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
460% NOKIA 1 ĐỎ CAM
890.000₫ 159000048
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
ITEL A16 VÀNG
1.150.000₫
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
ITEL A16 VÀNG
1.150.000₫
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-100% NOKIA 6 ĐEN
2.390.000₫ 499000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
VSMART JOY 1 ĐEN
2.490.000₫
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SAMSUNG GALAXY J6 (2018) MÀU VÀNG
3.290.000₫ 479000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SAMSUNG GALAXY J8 MÀU TÍM
4.290.000₫ 629000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SAMSUNG GALAXY J8 MÀU ĐEN
4.290.000₫ 629000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SAMSUNG GALAXY J8 MÀU VÀNG
4.290.000₫ 629000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
500% SAMSUNG GALAXY A8+ 2018 ĐEN
6.990.000₫ 1199000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
500% SAMSUNG GALAXY A8+ 2018 VÀNG
6.990.000₫ 1199000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SAMSUNG GALAXY A8 2018 ĐEN
6.990.000₫ 999000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
500% SAMSUNG GALAXY A8+ 2018 TÍM
6.990.000₫ 1199000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% SAMSUNG GALAXY NOTE9 XANH 512GB
20.990.000₫ 2848999936
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% IPHONE 7 32GB SILVER
11.990.000₫ 129900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% IPHONE 7 32GB GOLD
11.990.000₫ 129900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% IPHONE 7 PLUS 32GB SILVER
13.790.000₫ 139900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% IPHONE 7 PLUS 32GB BLACK
13.790.000₫ 139900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
IPHONE 8 64GB GRAY
17.990.000₫
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
IPHONE XR 64GB RED
22.990.000₫
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% IPHONE XR 128GB WHITE
22.990.000₫ 249900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1050% IPHONE X 64GB SILVER
23.990.000₫ 2699000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% IPHONE XR 256GB BLUE
24.990.000₫ 269900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
IPHONE X 64GB GRAY
26.990.000₫
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SAMSUNG GALAXY J4 CORE XANH
2.790.000₫ 309000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SAMSUNG GALAXY J4+ VÀNG
2.990.000₫ 349000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SAMSUNG GALAXY J4+ ĐEN
2.990.000₫ 349000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SAMSUNG GALAXY J8 MÀU TÍM
4.290.000₫ 629000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SAMSUNG GALAXY J8 MÀU ĐEN
4.290.000₫ 629000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SAMSUNG GALAXY J8 MÀU VÀNG
4.290.000₫ 629000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SAMSUNG GALAXY A6 PLUS MÀU XANH (2018)
5.940.000₫ 829000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SAMSUNG GALAXY A6 PLUS MÀU ĐEN (2018)
5.940.000₫ 829000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SAMSUNG GALAXY A8 2018 ĐEN
6.990.000₫ 999000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
500% SAMSUNG GALAXY A8+ 2018 VÀNG
6.990.000₫ 1199000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
700% SAMSUNG GALAXY A8 STAR MÀU ĐEN
8.990.000₫ 1399000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1200% SAMSUNG GALAXY S8 PLUS TÍM
13.490.000₫ 1799000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1200% SAMSUNG GALAXY S8 PLUS XANH
13.490.000₫ 1799000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1600% SAMSUNG GALAXY S9 PLUS 64GB XANH
17.990.000₫ 1999000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1600% SAMSUNG GALAXY S9 PLUS 64GB TÍM
17.990.000₫ 1999000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% SAMSUNG GALAXY S9 PLUS 128GB ĐEN
18.990.000₫ 2099000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% SAMSUNG GALAXY S9 PLUS 128GB VÀNG
18.990.000₫ 2099000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% SAMSUNG GALAXY NOTE9 XANH 512GB
20.990.000₫ 2848999936
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-93% OPPO A71K MÀU VÀNG 2018 (CPH1801)
2.790.000₫ 29900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
OPPO A3S ĐỎ
3.290.000₫
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% OPPO A83 16GB (2018) VÀNG
3.390.000₫ 36900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% OPPO A83 16GB (2018) ĐỎ
3.390.000₫ 36900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% OPPO A83 16GB (2018) XANH
3.390.000₫ 36900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO F3 Lite (A57) ĐEN
3.990.000₫ 549000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO F3 LITE (A57) VÀNG
3.990.000₫ 549000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO A71 ĐEN
3.990.000₫ 469000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO A71 VÀNG
3.990.000₫ 469000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% OPPO F7 YOUTH ĐỎ
5.490.000₫ 59900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% OPPO F7 YOUTH ĐEN
5.490.000₫ 59900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
OPPO A7 64GB XANH
5.990.000₫
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% OPPO F7 ĐEN
6.490.000₫ 69900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
OPPO F7 BẠC
6.990.000₫
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
OPPO F9 ĐỎ
6.990.000₫
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
OPPO F7 ĐỎ
6.990.000₫
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
OPPO F5 VÀNG
6.990.000₫
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
OPPO F9 XANH
6.990.000₫
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
OPPO R17 PRO TÍM
16.990.000₫
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% OPPO FIND X XANH
19.490.000₫ 209900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% SAMSUNG GALAXY TAB A SM-T285
3.090.000₫ 32900006
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% MÁY TÍNH BẢNG HANET SMARTLIST 2016
6.900.000₫ 74000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-90% SAMSUNG GALAXY TAB A 10.5 (2018) XANH
9.290.000₫ 94900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-90% SAMSUNG GALAXY TAB A 10.5 (2018) ĐEN
9.290.000₫ 94900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
375% GẬY CHỤP HÌNH STICK
19.000₫ 4900061
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
600% SẠC AC GENSHAI SMART GS03
49.000₫ 7000030
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
729% PIN SẠC DỰ PHÒNG CAZA 10400MAH
199.000₫ 24900020
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
535% TAI NGHE BLUETOOTH PLANTRONICS ML15
349.000₫ 55000036
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
400% TAI NGHE BLUETOOTH PLANTRONICS M90
545.000₫ 109000048
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com

SMART TIVI - TIVI LCD & LOA - ÂM THANH

-92% TIVI PHILIPS 32 INCH 32PHT4003S | 74
3.690.000₫ 39900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TIVI LED SHARP 32 INCH LC-32LE280X
3.990.000₫ 480000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SMART TIVI TOSHIBA 32 INCH 32L5650VN
5.490.000₫ 609000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TIVI ASANZO 43 INCH 43AS500
6.490.000₫ 69900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SMART TIVI TOSHIBA 40 INCH 40L5650VN
6.990.000₫ 799000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TIVI PHILIPS 43 INCH 43PUT6002S/67
6.990.000₫ 849000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% INTERNET TIVI SONY 32 INCH KDL-32W600D
6.990.000₫ 825000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TIVI PHILIPS 43 INCH 43PFT5853S | 74
7.290.000₫ 78900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% INTERNER TIVI 32 INCH SONY KDL-32W610F
7.590.000₫ 919000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
700% INTERNET TIVI SONY 40 INCH KDL-40W650D
8.990.000₫ 1059000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% TIVI SAMSUNG 43 INCH UA43NU7100KXXV
9.700.000₫ 1140000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% TIVI SONY 40 INCH KDL-40W660E VN3
9.990.000₫ 1129000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% SMART TIVI SONY 43 INCH KDL-43W660F
10.400.000₫ 1229000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1000% INTERNET TIVI SONY 48 INCH KDL-48W650D
11.400.000₫ 1349000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1000% TIVI SONY 43 INCH KD-43X7000F
11.900.000₫ 1449000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1000% SMART TIVI SONY 43 INCH KDL-43W800F
11.900.000₫ 1429000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1100% TIVI SAMSUNG 43 INCH UA43NU7800KXXV (2018)
12.390.000₫ 1490000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1100% SMART TIVI SONY 50 INCH KDL-50W660F
12.900.000₫ 1679000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1200% TIVI ANDROID SONY 43 INCH KD-43X7500F
13.400.000₫ 1609000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1200% SMART TIVI 4K SONY 43 INCH KD-43X8000E VN3
13.900.000₫ 1740000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1300% TIVI SAMSUNG 55 INCH UA55NU7100KXXV
14.900.000₫ 1690000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1400% SMART TIVI SONY 49 INCH KDL-49W800F
15.400.000₫ 1879000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1400% ANDROID TIVI 43 INCH SONY KD-43X8500F
15.890.000₫ 1890000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
650% TIVI SAMSUNG 50 INCH UA50NU7800KXXV (2018)
15.890.000₫ 2290000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1400% ANDROID TIVI 43 INCH SONY KD-43X8500F/S
15.890.000₫ 1890000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
750% TIVI SONY 55 INCH KD-55X7000F
17.400.000₫ 2190000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
750% TIVI ANDROID SONY 49 INCH KD-49X7500F
17.890.000₫ 2089000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
600% TIVI SONY BRAVIA OLED 55A1
42.900.000₫ 6990000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% TIVI PHILIPS 32 INCH 32PHT4003S | 74
3.690.000₫ 39900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TIVI LED SHARP 32 INCH LC-32LE280X
3.990.000₫ 480000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% TIVI LED TOSHIBA 32 INCH 32L3750VN
4.790.000₫ 49900004
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TIVI 32 INCH SHARP LC-32LE375X
4.990.000₫ 580000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SMART TIVI TOSHIBA 32 INCH 32L5650VN
5.490.000₫ 609000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TIVI PHILIPS 43 INCH 43PFT6110S/67
5.990.000₫ 699000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TIVI SONY 32 INCH KDL-32R300E VN3
6.390.000₫ 725000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TIVI ASANZO 43 INCH 43AS500
6.490.000₫ 69900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TIVI TOSHIBA 40 INCH 40L3750VN
6.590.000₫ 69900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% INTERNET TIVI SONY 32 INCH KDL-32W600D
6.990.000₫ 825000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SMART TIVI TOSHIBA 40 INCH 40L5650VN
6.990.000₫ 799000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% INTERNET TIVI SHARP 40INCH LC-40LE380X
6.990.000₫ 850000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TIVI PHILIPS 43 INCH 43PUT6002S/67
6.990.000₫ 849000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TIVI PHILIPS 43 INCH 43PFT5853S | 74
7.290.000₫ 78900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% INTERNER TIVI 32 INCH SONY KDL-32W610F
7.590.000₫ 919000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
700% INTERNET TIVI SONY 40 INCH KDL-40W650D
8.990.000₫ 1059000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% TIVI SAMSUNG 43 INCH UA43NU7100KXXV
9.700.000₫ 1140000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% TIVI SONY 40 INCH KDL-40W660E VN3
9.990.000₫ 1129000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% SMART TIVI SONY 43 INCH KDL-43W660F
10.400.000₫ 1229000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1000% TIVI SAMSUNG 43 INCH UA43NU7400KXXV
11.500.000₫ 1290000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1000% TIVI SONY 43 INCH KD-43X7000F
11.900.000₫ 1449000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1000% SMART TIVI SONY 43 INCH KDL-43W800F
11.900.000₫ 1429000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1100% TIVI SAMSUNG 43 INCH UA43NU7800KXXV (2018)
12.390.000₫ 1490000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1200% TIVI ANDROID SONY 43 INCH KD-43X7500F
13.400.000₫ 1609000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1200% SMART TIVI 4K SONY 43 INCH KD-43X8000E VN3
13.900.000₫ 1740000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1400% ANDROID TIVI 43 INCH SONY KD-43X8500F
15.890.000₫ 1890000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1400% ANDROID TIVI 43 INCH SONY KD-43X8500F/S
15.890.000₫ 1890000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% TIVI PHILIPS 50 INCH 50PUT6002S/67
9.490.000₫ 1049000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1000% INTERNET TIVI SONY 48 INCH KDL-48W650D
11.400.000₫ 1349000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1000% TIVI SAMSUNG 49 INCH UA49N5500AKXXV
11.900.000₫ 1340000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1100% ANDROID TIVI TOSHIBA 50 INCH 50U7880VN
12.890.000₫ 1690000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1100% SMART TIVI SONY 50 INCH KDL-50W660F
12.900.000₫ 1679000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
550% TIVI SAMSUNG 50 INCH UA50NU7800KXXV (2018)
13.900.000₫ 2290000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1200% TIVI SAMSUNG 50 INCH UA50NU7400KXXV
13.900.000₫ 1690000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1300% TIVI SAMSUNG 55 INCH UA55NU7100KXXV
14.900.000₫ 1690000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1400% SMART TIVI SONY 49 INCH KDL-49W800F
15.400.000₫ 1879000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1400% TIVI SONY 49 INCH KD-49X7000F
15.900.000₫ 1940000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
750% TIVI SONY 55 INCH KD-55X7000F
17.400.000₫ 2190000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
750% TIVI ANDROID SONY 49 INCH KD-49X7500F
17.890.000₫ 2089000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% TIVI 4K SONY 49 INCH KD-49X8000E
18.900.000₫ 2328999936
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
950% ANDROID TIVI SONY 49 INCH KD-49X8500F
21.900.000₫ 2539000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
950% ANDROID TIVI SONY 49 INCH KD-49X8500F/S
21.900.000₫ 2539000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1000% TIVI ANDROID SONY 55 INCH KD-55X7500F
22.900.000₫ 2619000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1050% SMART TIVI SONY 55 INCHES KD-55X8000E/SVN3
23.900.000₫ 2968999936
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
500% TIVI KHUNG TRANH SAMSUNG UA55LS003AKXXV
24.900.000₫ 4990000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% ANDROID TIVI SONY 49 INCH 49X9000F
27.900.000₫ 305900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% ANDROID TIVI SONY 55 INCH KD-55X8500F/S
27.900.000₫ 3379000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% ANDROID TIVI SONY 55 INCH KD-55X8500F
27.900.000₫ 3379000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
750% ANDROID TIVI SONY 55 INCH KD-55X9000F
34.900.000₫ 4050000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
717% TIVI SONY BRAVIA OLED 55A1
49.900.000₫ 6990000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% TIVI OLED SONY 55 INCH KD-55A8F
54.900.000₫ 6190000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
850% TIVI SAMSUNG 58 INCH UA58NU7103KXXV
19.900.000₫ 2490000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TIVI 4K SHARP 58 INCH LC-58UA330X
22.000.000₫ 240000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
933% TIVI SONY 65 INCH KD-65X7000F
31.900.000₫ 3559000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TIVI ANDROID SONY 65 INCH KD-65X7500F
37.900.000₫ 407900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
820% ANDROID TIVI SONY 65 INCH KD-65X8500F
46.900.000₫ 5359000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
820% ANDROID TIVI SONY 65 INCH KD-65X8500F/S
46.900.000₫ 5359000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
538% SMART TIVI SONY 65 INCH KD-65X9300E VN3
51.920.000₫ 8640000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
767% ANDROID TIVI SONY 65 INCH KD-65X9000F
52.900.000₫ 6150000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
590% TIVI 8K SHARP 70 INCH LC-70XU830X
69.000.000₫ 10000000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
788% ANDROID TIVI SONY 75 INCH KD-75X8500F
71.900.000₫ 8049999872
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TIVI OLED SONY 65 INCH KD-65A8F
82.900.000₫ 909000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com