SẢN PHẨM ĐIỆN LẠNH

-99% MÁY LẠNH HITACHI 1HP RAS-F10CG
5.990.000₫ 780000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
600% MÁY LẠNH SHARP 1.5HP AH-A12UEW
7.500.000₫ 1100000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY LẠNH SHARP 1 HP AH-X9VEW
7.790.000₫ 940000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% MÁY LẠNH LG INVERTER 1 HP V10ENF
7.790.000₫ 959000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
700% MÁY LẠNH HITACHI 1HP RAS-X10CGV(R)
8.590.000₫ 1040000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 1 HP FTC25NV1V
8.690.000₫ 91500008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
700% MÁY LẠNH HITACHI 1HP RAS-SD10CD
8.900.000₫ 1170000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% MÁY LẠNH LG INVERTER 1.5 HP V13ENF
9.000.000₫ 1120000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 1 HP FTC25NV1V
8.690.000₫ 91500008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-90% MÁY LẠNH DAIKIN 1.5 HP FTC35NV1V
11.000.000₫ 115900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 1 HP ATKC25TVMV
11.590.000₫ 122000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH 1 HP PANASONIC CU/CS-XU9UKH-8
12.190.000₫ 128000008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 1.5 HP ATKC35TVMV
13.790.000₫ 149000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 1.5 HP ATKC35UAVMV
14.090.000₫ 149000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-XU12UKH-8
14.890.000₫ 156000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 1 HP FTKM25SVMV
15.500.000₫ 165000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH PANASONIC 1 HP CU/CS-VU9UKH-8
15.990.000₫ 168000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-6% MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-N18UKH-8
16.790.000₫ 17500000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTC50NV1V
16.900.000₫ 179000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 1.5 HP FTKM35SVMV
18.700.000₫ 197000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTKQ50SVMV
20.000.000₫ 2210000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-90% MÁY LẠNH DAIKIN FTKQ50SAVMV
21.000.000₫ 221000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTKC50TVMV
21.500.000₫ 226000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTKC50UVMV
21.900.000₫ 231000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-XU18UKH-8
22.490.000₫ 236000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTHF50RVMV
23.200.000₫ 249000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2.5 HP FTC60NV1V
23.900.000₫ 251500000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2.5 HP FTKQ60SVMV
28.100.000₫ 305000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTKM50SVMV
28.500.000₫ 299000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2.5 HP FTKC60TVMV
28.600.000₫ 312000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
600% MÁY LẠNH SHARP 1.5HP AH-A12UEW
7.500.000₫ 1100000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% MÁY LẠNH LG INVERTER 1.5 HP V13ENF
9.000.000₫ 1120000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% MÁY LẠNH SHARP 1.5 HP AH-X12VEW
9.990.000₫ 1150000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-90% MÁY LẠNH DAIKIN 1.5 HP FTC35NV1V
11.000.000₫ 115900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 1.5 HP ATKC35TVMV
13.790.000₫ 149000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-XU12UKH-8
14.890.000₫ 156000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 1.5 HP FTKM35SVMV
18.700.000₫ 197000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1300% MÁY LẠNH SHARP 2 HP AH-X18VEW
14.990.000₫ 1665000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-6% MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-N18UKH-8
16.790.000₫ 17500000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTC50NV1V
16.900.000₫ 179000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
850% MÁY LẠNH TOSHIBA RAS-H24U2KSG-V
19.000.000₫ 2164999936
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTKQ50SVMV
20.000.000₫ 2210000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-90% MÁY LẠNH DAIKIN FTKQ50SAVMV
21.000.000₫ 221000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTKC50TVMV
21.500.000₫ 226000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTKC50UVMV
21.900.000₫ 231000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-XU18UKH-8
22.490.000₫ 236000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTHF50RVMV
23.200.000₫ 249000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2.5 HP FTC60NV1V
23.900.000₫ 251500000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2.5 HP FTKQ60SVMV
28.100.000₫ 305000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTKM50SVMV
28.500.000₫ 299000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% MÁY LẠNH DAIKIN 2.5 HP FTKC60TVMV
28.600.000₫ 312000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG - MÁY TÍNH BẢNG - PHỤ KIỆN

-91% ITEL A16 VÀNG
1.050.000₫ 11500009
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% ITEL A16 VÀNG
1.050.000₫ 11500009
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-100% VSMART JOY 1 ĐEN
1.990.000₫ 229000016
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-100% VSMART JOY 1 ĐEN
1.990.000₫ 229000016
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% VSMART JOY 1 PLUS ĐEN
2.190.000₫ 269000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO A3S ĐỎ
2.590.000₫ 299000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% VSMART ACTIVE 1 ĐEN
2.990.000₫ 399000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% VSMART ACTIVE 1 TRẮNG
2.990.000₫ 399000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% IPHONE 6S PLUS 32GB GOLD
8.990.000₫ 999000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% IPHONE 7 32GB BLACK
10.990.000₫ 119900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% IPHONE 7 PLUS 32GB GOLD
12.790.000₫ 139900016
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% IPHONE 7 PLUS 32GB BLACK
12.790.000₫ 139900016
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
750% SAMSUNG GALAXY NOTE9 XANH
17.990.000₫ 2299000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
750% SAMSUNG GALAXY NOTE9 ĐỒNG
17.990.000₫ 2299000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
750% SAMSUNG GALAXY NOTE9 ĐỒNG
17.990.000₫ 2299000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
950% SAMSUNG GALAXY NOTE9 XANH 512GB
21.490.000₫ 2848999936
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% IPHONE X 64GB SILVER
21.790.000₫ 229900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% IPHONE XS 64GB GOLD
26.490.000₫ 26990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% IPHONE XS MAX 64GB GOLD
29.490.000₫ 29990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% IPHONE XS MAX 256GB GOLD
35.490.000₫ 35990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% IPHONE 6S PLUS 32GB GOLD
8.990.000₫ 999000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% IPHONE 7 32GB SILVER
10.990.000₫ 119900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% IPHONE 7 32GB BLACK
10.990.000₫ 119900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% IPHONE 7 32GB GOLD
10.990.000₫ 119900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% IPHONE 7 PLUS 32GB BLACK
12.790.000₫ 139900016
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% IPHONE 7 PLUS 32GB GOLD
12.790.000₫ 139900016
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% IPHONE 7 PLUS 32GB SILVER
12.790.000₫ 139900016
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1600% IPHONE XR 64GB CORAL
17.990.000₫ 1999000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% IPHONE 8 PLUS 64GB GOLD
17.990.000₫ 189900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1600% IPHONE XR 64GB BLACK
17.990.000₫ 1999000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% IPHONE 8 PLUS 64GB GRAY
17.990.000₫ 189900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1600% IPHONE XR 64GB BLACK
17.990.000₫ 1999000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1600% IPHONE XR 64GB WHITE
17.990.000₫ 1999000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1600% IPHONE XR 64GB RED
17.990.000₫ 1999000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% IPHONE X 64GB GRAY
21.790.000₫ 229900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% IPHONE X 64GB GRAY
21.790.000₫ 229900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% IPHONE XS 64GB SILVER
26.490.000₫ 26990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% IPHONE XS 64GB SILVER
26.490.000₫ 26990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% IPHONE XS 64GB GREY
26.490.000₫ 26990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% IPHONE XS MAX 64GB SILVER
29.490.000₫ 29990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% IPHONE XS MAX 64GB GREY
29.490.000₫ 29990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% IPHONE XS MAX 64GB GOLD
29.490.000₫ 29990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% IPHONE XS 256GB GOLD
32.490.000₫ 32990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% IPHONE XS 256GB GREY
32.490.000₫ 32990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% IPHONE XS 256GB SILVER
32.490.000₫ 32990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% IPHONE XS 512GB GOLD
33.990.000₫ 359900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% IPHONE XS MAX 256GB GREY
35.490.000₫ 35990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% IPHONE XS MAX 256GB GOLD
35.490.000₫ 35990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% IPHONE XS MAX 256GB SILVER
35.490.000₫ 35990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-100% SAMSUNG GALAXY A6 PLUS MÀU XANH (2018)
4.790.000₫ 829000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
750% SAMSUNG GALAXY NOTE9 ĐEN
17.990.000₫ 2299000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
750% SAMSUNG GALAXY NOTE9 ĐỒNG
17.990.000₫ 2299000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
750% SAMSUNG GALAXY NOTE9 XANH
17.990.000₫ 2299000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
950% SAMSUNG GALAXY NOTE9 XANH 512GB
21.490.000₫ 2848999936
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO XANH 32GB
3.990.000₫ 499000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO ĐEN 32GB
3.990.000₫ 499000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO XANH 64GB
4.690.000₫ 569000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO ĐEN 64GB
4.690.000₫ 569000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% XIAOMI REDMI NOTE 7 64GB ĐEN
4.790.000₫ 4990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% XIAOMI REDMI NOTE 7 ĐEN 128G
6.190.000₫ 64900004
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% XIAOMI REDMI NOTE 7 XANH 128G
6.190.000₫ 64900004
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% XIAOMI MI 9SE 64GB ĐEN
7.990.000₫ 84900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% XIAOMI MI 9 64GB ĐEN
10.990.000₫ 119900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% XIAOMI MI 9 64GB XANH
10.990.000₫ 119900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1000% XIAOMI MI 8 ĐEN
11.490.000₫ 1299000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO A3S ĐỎ
2.590.000₫ 299000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO A71K MÀU XANH 2018 (CPH1801)
2.590.000₫ 299000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO A71K MÀU VÀNG 2018 (CPH1801)
2.590.000₫ 299000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO A3S ĐỎ (1853 )
2.590.000₫ 299000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO A71 ĐEN (2018)
3.090.000₫ 369000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO A71 ĐEN (2018)
3.090.000₫ 369000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
OPPO A1K ĐỎ
3.190.000₫
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO A83 16GB (2018) VÀNG
3.190.000₫ 369000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
OPPO A1K ĐEN
3.190.000₫
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO A83 16GB (2018) XANH
3.190.000₫ 369000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO A83 16GB (2018) ĐỎ
3.190.000₫ 369000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO A3S 32GB ĐỎ
3.290.000₫ 409000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO A3S 32GB TÍM ĐEN
3.290.000₫ 409000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO A71 ĐEN
3.690.000₫ 469000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO A83 VÀNG
3.990.000₫ 499000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO A83 ĐEN
3.990.000₫ 499000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO F3 Lite (A57) ĐEN
3.990.000₫ 549000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
OPPO A5S ĐỎ
3.990.000₫
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
OPPO A5S ĐEN
3.990.000₫
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO F7 YOUTH ĐỎ
4.490.000₫ 599000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO F7 BẠC
4.490.000₫ 699000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO F5 YOUTH VÀNG
4.490.000₫ 599000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO F7 YOUTH ĐEN
4.490.000₫ 599000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO F7 ĐEN
4.490.000₫ 699000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO F5 YOUTH ĐEN
4.490.000₫ 599000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO F7 ĐỎ
4.490.000₫ 699000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% OPPO A7 64GB XANH
4.590.000₫ 49900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO F7 128GB ĐỎ
5.490.000₫ 899000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO F5 6GB ĐỎ
6.490.000₫ 899000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% OPPO F5 6GB ĐEN
6.490.000₫ 899000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% OPPO F11 TÍM
6.790.000₫ 72900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% OPPO F11 XANH
6.790.000₫ 72900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% OPPO F11 PRO XANH
7.990.000₫ 84900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
500% OPPO FIND X XANH
12.490.000₫ 2099000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
OPPO RENO ĐEN
12.990.000₫
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
OPPO RENO XANH
12.990.000₫
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% HUAWEI Y3 2017 TRẮNG
1.090.000₫ 179000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% HUAWEI Y6 PRIME 2018 VÀNG
2.290.000₫ 279000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% HUAWEI Y6 PRIME 2018 ĐEN
2.290.000₫ 279000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% HUAWEI Y5 (2017)
2.290.000₫ 279000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% HUAWEI Y5 (2017) TRẮNG
2.290.000₫ 279000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% HUAWEI Y6 PRIME 2018 XANH
2.290.000₫ 279000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% HUAWEI Y5 (2017) VÀNG
2.290.000₫ 279000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% HUAWEI Y7 PRO 2019 XANH
2.990.000₫ 349000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% HUAWEI Y7 PRO 2019 ĐEN
2.990.000₫ 349000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% HUAWEI Y7 PRO ĐEN (2018)
2.990.000₫ 399000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% HUAWEI Y7 PRIME XÁM
3.290.000₫ 429000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% HUAWEI Y7 PRIME VÀNG
3.290.000₫ 429000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% HUAWEI Y9 2019 XANH
4.290.000₫ 499000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% HUAWEI Y9 2019 ĐEN
4.290.000₫ 499000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% HUAWEI NOVA 3I (2018) MÀU TRẮNG
4.990.000₫ 599000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% HUAWEI NOVA 3I (2018) MÀU TÍM
4.990.000₫ 599000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% HUAWEI NOVA 3I (2018) MÀU ĐEN
4.990.000₫ 599000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% HUAWEI P30 LITE ĐEN
5.790.000₫ 669000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% HUAWEI P30 LITE XANH
5.790.000₫ 669000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% HUAWEI P30 LITE TRẮNG
5.790.000₫ 669000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% HUAWEI GR5 2017 (64GB) XÁM
6.290.000₫ 699000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1300% HUAWEI P30 XANH
14.990.000₫ 1699000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1300% HUAWEI P30 ĐEN
14.990.000₫ 1699000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
850% HUAWEI P30 PRO XANH ÁNH CỰC QUANG
19.990.000₫ 2299000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
850% HUAWEI P30 PRO XANH THIÊN THANH
19.990.000₫ 2299000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% VIVO Y91C ĐỎ HOÀNG HÔN
2.590.000₫ 299000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% VIVO Y91C ĐEN HUYỀN BÍ
2.590.000₫ 299000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% VIVO Y91 XANH ĐẠI DƯƠNG
3.290.000₫ 399000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% VIVO Y91 ĐEN ÁNH SAO
3.290.000₫ 399000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% VIVO Y93 ĐEN
3.490.000₫ 37900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% VIVO Y93 XANH
3.490.000₫ 37900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% VIVO Y15 XANH BIỂN
4.690.000₫ 49900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% VIVO Y15 ĐỎ MẬN
4.690.000₫ 49900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% VIVO V15 ĐỎ HOÀNG GIA
6.790.000₫ 74900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% VIVO V15 XANH NGỌC LAM
6.790.000₫ 74900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% IPAD AIR WI-FI 64GB Gold (MUUL2ZA/A)
13.490.000₫ 13990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% IPAD PRO 12.9INCH WI-FI 64GB GOLD (2017)
18.990.000₫ 199900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% IPAD PRO 11 WIFI 64GB SILVER (2018)
21.490.000₫ 21990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% IPAD PRO 11 4G 64GB GRAY (2018)
25.490.000₫ 25990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% IPAD PRO 11 4G 64GB SILVER (2018)
25.490.000₫ 25990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% IPAD PRO 11 WIFI 256GB SILVER (2018)
25.490.000₫ 25990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-3% IPAD PRO 12.9 4G 256GB SILVER (2018)
34.990.000₫ 35990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% IPAD PRO 11 4G 512GB SILVER (2018)
35.490.000₫ 35990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
375% GẬY CHỤP HÌNH MONOPOD MINI
19.000₫ 4900061
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% CÁP SẠC GENSHAI MICRO GM07 1M
45.000₫ 5000010
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
444% CÁP PROTOS 3-IN-1
49.000₫ 9900051
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
443% TAI NGHE ELECOM EHP-C3520PNL-G
76.000₫ 14900049
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
821% PIN SẠC SUZUMI S-511
129.000₫ 14900013
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
745% CỦ SẠC 1A ENERGIZER ACA1AUSCMC3
169.000₫ 20000016
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
729% PIN SẠC DỰ PHÒNG CAZA 10400MAH
199.000₫ 24900020
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
427% ĐẾ SẠC KHÔNG DÂY REMAX RP-W1
290.000₫ 55000048
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
400% PIN MILI POWER OCEAN 2 - 10400 MAH
395.000₫ 79000048
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
625% TAI NGHE BLUETOOTH PLANTRONICS ML15
399.000₫ 55000028
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
402% TAI NGHE SOUNDMAX F3
407.000₫ 81400048
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
400% TAI NGHE BLUETOOTH PLANTRONICS M90
545.000₫ 109000048
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
400% LOA DIVOOM ONBEAT-500 MÀU XÁM ĐEN
845.000₫ 169000048
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TAI NGHE APPLE AIRPODS (MMEF2ZA|A)
3.990.000₫ 449000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com

SMART TIVI - TIVI LCD & LOA - ÂM THANH

-92% TIVI PHILIPS 32 INCH 32PHT4003S | 74
3.690.000₫ 39900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SMART TIVI TCL 40 INCH L40S62
4.990.000₫ 599000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SMART TIVI 43 INCH TCL L43S62
5.490.000₫ 699000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SMART TIVI 4K 43 INCH TCL L43P6-UF
5.490.000₫ 799000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% SMART TIVI TOSHIBA 32 INCH 32L5650VN
5.690.000₫ 60900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TIVI SHARP 40 INCH LC-40SA5500X
5.990.000₫ 820000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TIVI PHILIPS 43 INCH 43PFT5853S | 74
5.990.000₫ 789000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SMART TIVI TOSHIBA 40 INCH 40L5650VN
6.990.000₫ 799000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% INTERNER TIVI 32 INCH SONY KDL-32W610F
7.490.000₫ 919000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
600% SMART TIVI LG 43LK5700PTA
7.990.000₫ 1140000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
700% SMART TIVI 4K LG 43UK6340PTF
8.900.000₫ 1290000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
700% TIVI SONY 40 INCH KDL-40W660E VN3
8.990.000₫ 1050000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% TIVI SAMSUNG 43 INCH UA43NU7100KXXV
9.400.000₫ 1140000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% SMART TIVI 4K LG 43UK6540PTD
9.500.000₫ 1390000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% TIVI SONY 43 INCH KD-43X7000F
9.800.000₫ 1449000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% SMART TIVI SONY 43 INCH KDL-43W660F
9.900.000₫ 1150000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% SMART TIVI LG 49LK5700PTA
9.900.000₫ 1490000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% TIVI TCL 55 INCH L55P65-UF
9.990.000₫ 104900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% TIVI SAMSUNG 43 INCH UA43NU7400KXXV
10.400.000₫ 1290000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% SMART TIVI SONY 43 INCH KDL-43W800F
10.900.000₫ 1429000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% INTERNET TIVI SONY 48 INCH KDL-48W650D
10.900.000₫ 1349000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% SMART TIVI 4K LG 49UK6340PTF
10.900.000₫ 1740000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1000% TIVI ANDROID SONY 43 INCH KD-43X7500F
11.600.000₫ 1609000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1100% TIVI SAMSUNG 43 INCH UA43NU7800KXXV (2018)
12.900.000₫ 1490000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1100% SMART TIVI SONY 50 INCH KDL-50W660F
12.900.000₫ 1480000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
500% TIVI LG 55 INCH 55UK6320PTE
12.900.000₫ 2050000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
500% SMART TIVI LG 4K 55 INCH LG 55UK6340PTF
12.900.000₫ 2090000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1200% SMART TIVI 4K SONY 43 INCH KD-43X8000E VN3
13.400.000₫ 1740000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1200% SMART TIVI LG 4K 49 INCH LG 49UK7500PTA
13.900.000₫ 1990000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1200% ANDROID TIVI 43 INCH SONY KD-43X8500F/S
13.900.000₫ 1890000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1300% SMART TIVI SONY 49 INCH KDL-49W800F
14.400.000₫ 1879000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1400% ANDROID TIVI 43 INCH SONY KD-43X8500F
15.400.000₫ 1890000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
650% TIVI ANDROID SONY 49 INCH KD-49X7500F
15.700.000₫ 2089000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
750% TIVI SONY 55 INCH KD-55X7000F
17.400.000₫ 2190000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1000% TIVI ANDROID SONY 55 INCH KD-55X7500F
22.400.000₫ 2619000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% TIVI PHILIPS 32 INCH 32PHT4003S | 74
3.690.000₫ 39900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SMART TIVI 32 INCH TCL L32S62
3.990.000₫ 469000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TIVI PHILIPS 32 INCH 32PHT5853S | 74
3.990.000₫ 499000032
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% TIVI LED TOSHIBA 32 INCH 32L3750VN
4.590.000₫ 49900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TIVI SHARP 32 INCH LC-32SA4500X
4.990.000₫ 590000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TIVI 32 INCH SHARP LC-32LE375X
4.990.000₫ 580000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SMART TIVI TCL 40 INCH L40S62
4.990.000₫ 599000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SMART TIVI 4K 43 INCH TCL L43P6-UF
5.490.000₫ 799000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-92% SMART TIVI TOSHIBA 32 INCH 32L5650VN
5.690.000₫ 60900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TIVI SHARP 40 INCH LC-40SA5500X
5.990.000₫ 820000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TIVI SONY 32 INCH KDL-32R300E VN3
5.990.000₫ 699000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SMART TIVI 43 INCH TCL L43S62
5.990.000₫ 699000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TIVI TOSHIBA 40 INCH 40L3750VN
5.990.000₫ 699000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TIVI PHILIPS 43 INCH 43PFT5853S | 74
5.990.000₫ 789000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TIVI LED TOSHIBA 43 INCH 43L3750VN
6.900.000₫ 779000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% INTERNET TIVI SHARP 40INCH LC-40LE380X
6.990.000₫ 850000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SMART TIVI TOSHIBA 40 INCH 40L5650VN
6.990.000₫ 799000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% INTERNER TIVI 32 INCH SONY KDL-32W610F
7.490.000₫ 919000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
600% SMART TIVI LG 43LK5700PTA
7.990.000₫ 1140000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
700% SMART TIVI 4K LG 43UK6340PTF
8.900.000₫ 1290000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
700% TIVI SONY 40 INCH KDL-40W660E VN3
8.990.000₫ 1050000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% TIVI SAMSUNG 43 INCH UA43NU7100KXXV
9.400.000₫ 1140000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% SMART TIVI 4K LG 43UK6540PTD
9.500.000₫ 1390000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% TIVI SONY 43 INCH KD-43X7000F
9.800.000₫ 1449000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% SMART TIVI SONY 43 INCH KDL-43W660F
9.900.000₫ 1150000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% TIVI SAMSUNG 43 INCH UA43NU7400KXXV
10.400.000₫ 1290000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% TIVI SONY KDL-43W660G VN3
10.900.000₫ 1240000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% SMART TIVI SONY 43 INCH KDL-43W800F
10.900.000₫ 1429000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1100% TIVI SAMSUNG 43 INCH UA43NU7800KXXV (2018)
12.900.000₫ 1490000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1100% TIVI ANDROID SONY 43 INCH KD-43X7500F
12.900.000₫ 1609000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1200% SMART TIVI 4K SONY 43 INCH KD-43X8000E VN3
13.400.000₫ 1740000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1400% ANDROID TIVI 43 INCH SONY KD-43X8500F/S
15.400.000₫ 1890000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1400% ANDROID TIVI 43 INCH SONY KD-43X8500F
15.400.000₫ 1890000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% SMART TV TCL 50 INCH L50P62-UF
6.990.000₫ 849000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-99% TIVI ANDROID TCL 49 INCH L49S6500
8.490.000₫ 999000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% SMART TIVI LG 49LK5700PTA
9.900.000₫ 1490000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
400% SMART TIVI 4K 49INCH LG 49UJ750T
10.900.000₫ 2390000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% INTERNET TIVI SONY 48 INCH KDL-48W650D
10.900.000₫ 1349000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-91% SMART TIVI TOSHIBA 49 INCH 49L5650VN
10.900.000₫ 114900008
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% SMART TIVI 4K LG 49UK6340PTF
10.900.000₫ 1740000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900% SMART TIVI LG 50 INCH LG 50UK6540PTD
10.900.000₫ 1940000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1000% ANDROID TIVI TOSHIBA 50 INCH 50U7880VN
11.900.000₫ 1690000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
500% SMART TIVI LG 4K 55 INCH LG 55UK6340PTF
12.900.000₫ 2090000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1100% SMART TIVI SONY 50 INCH KDL-50W660F
12.900.000₫ 1480000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
500% TIVI LG 55 INCH 55UK6320PTE
12.900.000₫ 2050000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1200% TIVI SONY KDL-50W660G VN3
13.400.000₫ 1560000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1200% TIVI SONY 49 INCH KD-49X7000F
13.400.000₫ 1940000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
550% TIVI PANASONIC 49 INCH TH-49FX800V
13.890.000₫ 2388999936
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1200% TIVI SAMSUNG 50 INCH UA50NU7400KXXV
13.900.000₫ 1690000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1200% SMART TIVI LG 4K 49 INCH LG 49UK7500PTA
13.900.000₫ 1990000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
1300% SMART TIVI SONY 49 INCH KDL-49W800F
14.400.000₫ 1879000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
650% TIVI SONY 55 INCH KD-55X7000F
15.700.000₫ 2190000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
650% TIVI ANDROID SONY 49 INCH KD-49X7500F
15.700.000₫ 2089000064
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
650% SMART TIVI LG 4K 49 INCH LG 49SK8000PTA
15.900.000₫ 2290000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
700% TIVI SAMSUNG 55 INCH UA55NU7400KXXV
16.900.000₫ 2190000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
800% TIVI SONY 4K 49 INCH KD-49X8000G
18.900.000₫ 2250000128
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% TV SAMSUNG 55 INCH UA55RU7200KXXV
19.400.000₫ 19900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
900%