ĐIỆN TỬ-ĐIỆN LẠNH

-22% MÁY LẠNH SHARP 1 HP AH-X9VEW
7.690.000₫ 9400000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-20% MÁY LẠNH HITACHI 1HP RAS-X10CGV(R)
8.590.000₫ 10400000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-25% MÁY LẠNH HITACHI 1.5HP RAS-X13CGV(R)
9.490.000₫ 12500000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-11% MÁY LẠNH DAIKIN 1 HP FTC25NV1V
8.690.000₫ 9150000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-25% MÁY LẠNH DAIKIN 1 HP ATKC25TVMV
9.500.000₫ 12200000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% MÁY LẠNH DAIKIN 1.5 HP FTC35NV1V
11.000.000₫ 11590000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-8% MÁY LẠNH DAIKIN 1 HP ATKC25UAVMV
11.590.000₫ 12200000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% MÁY LẠNH DAIKIN 1.5 HP ATKC35UAVMV
14.090.000₫ 14900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-6% MÁY LẠNH DAIKIN 1 HP FTKM25SVMV
15.500.000₫ 16500000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-6% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTC50NV1V
16.900.000₫ 17900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-5% MÁY LẠNH DAIKIN 1.5 HP FTKM35SVMV
18.700.000₫ 19700000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-5% MÁY LẠNH DAIKIN FTKQ50SAVMV
21.000.000₫ 22100000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-9% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTKC50UVMV
21.900.000₫ 23100000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-4% MÁY LẠNH DAIKIN 2 HP FTHF50RVMV
23.200.000₫ 24900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-17% MÁY LẠNH DAIKIN 2.5 HP FTKQ60SVMV
25.500.000₫ 30500000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-10% MÁY LẠNH DAIKIN 2.5 HP FTKC60TVMV
28.600.000₫ 31200000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-22% MÁY LẠNH SHARP 1 HP AH-X9VEW
7.690.000₫ 9400000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-20% MÁY LẠNH HITACHI 1HP RAS-X10CGV(R)
8.590.000₫ 10400000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-27% MÁY LẠNH TOSHIBA 1 HP RAS-H10PKCVG-V
8.900.000₫ 11990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-25% MÁY LẠNH HITACHI 1.5HP RAS-X13CGV(R)
9.490.000₫ 12500000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-18% MÁY LẠNH SHARP 1.5 HP AH-X12VEW
9.590.000₫ 11500000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-9% MÁY LẠNH HITACHI 1HP RAS-DX10CGV (G)
10.290.000₫ 11300000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-19% MÁY LẠNH SHARP 2 HP AH-X18VEW
13.990.000₫ 16650000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

-17% MÁY LỌC KHÔNG KHÍ COWAY AP-0509DH
5.400.000₫ 6000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-13% MÁY LỌC KHÔNG KHÍ COWAY AP-1009CH
7.600.000₫ 8500000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-8% MÁY LỌC KHÔNG KHÍ COWAY AP-1008DH
12.100.000₫ 13500000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-13% MÁY LỌC KHÔNG KHÍ COWAY APM-1010DH
14.800.000₫ 16500000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-12% MÁY LỌC KHÔNG KHÍ COWAY AP-1516D
15.300.000₫ 17000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-11% MÁY LỌC KHÔNG KHÍ COWAY AP-3008FHH
24.300.000₫ 27000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com

TỦ LẠNH

0% TỦ LẠNH ELECTROLUX EUM0500SB
2.590.000₫ 2990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-17% TỦ LẠNH LG GN-L205S
5.790.000₫ 6690000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% TỦ LẠNH LG 209 LÍT GN-L225S
6.190.000₫ 6990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-20% TỦ LẠNH LG 315 LÍT GN-L315PS
8.190.000₫ 10740000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-11% TỦ LẠNH SHARP 626 LÍT SJ-FX631V-SL
16.900.000₫ 18990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-17% TỦ LẠNH LG 679 LÍT GR-B247JDS
20.490.000₫ 24500000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com

TỦ ĐÔNG

-25% TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-1599HY
3.490.000₫ 4900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-17% TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-255W2
5.510.000₫ 6000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-17% TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-365A2
5.800.000₫ 6400000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-14% TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH 2899A3
6.800.000₫ 7400000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-14% TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-2899W3
6.900.000₫ 7550000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-13% TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-4099A3
7.500.000₫ 8350000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-13% TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH 4099W3
7.700.000₫ 8500000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-13% TỦ ĐÔNG SANAKY VH-230HY
7.700.000₫ 8550000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-10% TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-568W2
9.100.000₫ 10150000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-10% TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-568HY2
9.500.000₫ 10550000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-9% TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-5699HY
10.300.000₫ 11350000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-9% TỦ ĐÔNG SANAKY 2 NGĂN VH-668W2
10.900.000₫ 11900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-14% TỦ ĐÔNG SANAKY 1 NGĂN VH-6699HY3
12.900.000₫ 14350000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com

TỦ MÁT

-25% TỦ MÁT ALASKA 50 LÍT LC-50
3.900.000₫ 4400000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% TỦ MÁT SANAKY 170 LÍT VH-218K
7.450.000₫ 7950000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-13% TỦ MÁT SANAKY 170 LÍT VH-218W
7.600.000₫ 8100000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-13% TỦ MÁT ALASKA 300 LÍT LC-433DB
7.740.000₫ 8740000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% TỦ MÁT SANAKY 200 LÍT VH-258K
8.100.000₫ 8600000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-11% TỦ MÁT SANAKY 240 LÍT VH-308K
8.800.000₫ 9300000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-11% TỦ MÁT SANAKY 240 LÍT VH-308W
8.900.000₫ 9400000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-10% TỦ MÁT ALASKA 300 LÍT LC-433H
9.700.000₫ 10200000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% TỦ MÁT SANAKY 350 LÍT VH-358K3
10.000.000₫ 10750000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% TỦ MÁT SANAKY 340 LÍT VH-408K
10.050.000₫ 10750000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% TỦ MÁT ALASKA 350 LÍT LC-643DB
10.100.000₫ 10800000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% TỦ MÁT SANAKY 340 LÍT VH-408W
10.200.000₫ 10900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-9% TỦ MÁT ALASKA 400 LÍT LC-633H
10.300.000₫ 11000000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% TỦ MÁT ALASKA 450 LÍT LC-743H
11.200.000₫ 11900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
0% TỦ MÁT ALASKA 450 LÍT LC-743DB
11.200.000₫ 11900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-6% TỦ MÁT PANASONIC 460 LÍT SMR-PT450A
16.300.000₫ 17800000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com

MÁY GIẶT

-50% MÁY GIẶT SHARP 8.2 KG ES-U82GV-H
3.990.000₫ 6200000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-50% MÁY GIẶT SHARP 8.2 KG ES-U82GV
3.990.000₫ 6200000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-56% MÁY GIẶT CANDY 8 KG CS1482D3
4.290.000₫ 9490000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-56% MÁY GIẶT CANDY 9KG HCS 1292D3Q/1-S
4.900.000₫ 9990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-33% MÁY GIẶT ELECTROLUX 8 KG EWF12853
8.390.000₫ 12600000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-33% MÁY GIẶT SAMSUNG 8 KG WW80J52G0KW
8.900.000₫ 12490000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-31% MÁY GIẶT ELECTROLUX 8 KG EWF12853S
9.490.000₫ 13900000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-47% MÁY GIẶT LG 9KG FC1409S2W
9.900.000₫ 17990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-29% MÁY GIẶT SAMSUNG 8 KG WW80J54E0BX
10.990.000₫ 14490000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-35% MÁY GIẶT LG FC1409S3W
11.990.000₫ 17490000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-37% MÁY GIẶT ELECTROLUX 8KG EWW12853
12.900.000₫ 19090000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com
-32% MÁY GIẶT ELECTROLUX 10 KG EWF14023
15.200.000₫ 22990000
KÈM ƯU ĐÃI
nguyenkim nguyenkim.com

Showing all 5 results

 • Sale!

  Điều hòa 1 chiều Midea MSMA2-10CRN1 9000 BTU 12000BTU 18000BTU – giá rẻ

  5,890,000 10,490,000 
 • - 16%

  Điều hòa Daikin Inverter 1.5 HP ATKC35TVMV

  14,900,000  12,500,000 
 • - 37%

  Máy điều hòa Daikin 1HP FTNE25MV1V9

  8,700,000  5,500,000 
 • - 27%

  Máy điều hòa Daikin Inverter 1 HP FTKS25GVMV

  13,100,000  9,500,000 
 • - 8%

  Quạt điều hòa Midea AC120-16AR – Giá rẻ

  2,000,000  1,840,000 
 • error: Alert: Nội dung được bảo vệ !!
  FATORO ①